Info-Catcher documentmanagement

Gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van de
documentaire informatievoorziening

Wat Info-Catcher voor u kan betekenen

Analyse van werkprocessen en opstellen van requirements Info-Catcher onderzoekt bij organisaties de toegankelijkheid van de documentaire informatie, daarbij wordt het werkproces geanalyseerd in relatie tot de documentflow. Het resultaat is een rapport met aanbevelingen voor een optimale aansluiting tussen het werkproces en de informatievoorziening. In het verlengde hiervan ligt het opstellen van de (business) requirements voor de optimale opstelling.


Advies over CMS / DMS systemen binnen het applicatielandschap

Veel opdrachtgevers besluiten een systeem te willen implementeren, te upgraden of te vervangen. Info-Catcher kan hiervoor een programma van eisen opstellen en een
onafhankelijke voorselectie doen. Ook kan er behoefte zijn aan systeemintegratie met koppeling van het DMS naar het ECM (SharePoint) of het CRM.


Ontwikkelen en implementeren van nieuwe systemen

Op basis van het onderzoek kan het besluit zijn een pakket te implementeren en/of daarop maatwerk te laten verrichten.


Consultancy en ondersteuning bij veranderingstrajecten in de transitie van analoog naar digitaal