Info-Catcher advies

Gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van de
documentaire informatievoorziening

Aanpak bij advies

De opdrachten verlopen volgens een van te voren met de opdrachtgever overeengekomen plan van aanpak. Dit betekent duidelijkheid over de verwachtingen, doorlooptijden en kosten. In een intakegesprek worden de vraagstelling van u als opdrachtgever in kaart gebracht en tot een offerte met projectplan, mijlpalen, verwachte doorlooptijden en kosten verwerkt. De start van een opdracht vindt steeds in overleg plaats. De resultaten worden in de vorm van een rapport aan de opdrachtgever overhandigd. Desgewenst kan een presentatie bij de opdrachtgever worden verzorgd met aansluitend een discussieronde. Deze aanpak heeft de voorkeur als het gaat om het introduceren van een gemeenschappelijke terminologie, het genereren van awareness over een bepaalde probleemstelling of het creƫren van een draagvlak voor aanstaande verandering(en) binnen een organisatie.


Adviesopdrachten

  • Advies over afwegingsargumenten voor de pakketselectie van DMS- systeem
  • Opstellen van procedures op het gebied van documentenbeheer en het in kaart brengen van documentenstromen in relatie tot werkprocessen
  • Opstellen van beleidsplannen voor de informatievoorziening en informatiemanagement
  • Opstellen van adviezen omtrent efficiencyverbetering van de informatievoorziening
  • Uitvoeren van organisatie- en formatie-onderzoeken voor afdelingen belast met informatiebeheer
  • Inventariseren van archieven
  • Advies over bedrijfsorganisatorische issues

Integriteit

Integer werken is een kernbegrip. Uiteraard is vertrouwelijke informatie daarbij voor ons ook echt vertrouwelijk.

Respect

Vaak vervullen de adviseurs in trajecten een intermediairfunctie. Bij het inrichten van kenniscentra en het integreren van de archieffunctie in het bedrijfsproces zijn veel partijen betrokken. Info-Catcher geeft aandacht en respect aan professionals uit de verschillende vakgebieden en brengt de verschillende partijen met elkaar in gesprek. Zo wordt een oplossing gerealiseerd met betrokkenheid van alle benodigde disciplines.