Home

Info-Catcher documentaire informatievoorziening

Gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van de
documentaire informatievoorziening

Goed dat u onze website bezoekt

U heeft een vraag en Info-Catcher de bereidheid om mee te werken aan een oplossing als antwoord en dit op het gebied van documentmanagement en kennismanagement. Een greep aan onderwerpen behoort tot de mogelijkheden: keuze van een DMS, consultancy bij de implementatie van een DMS, informatieanalyse, DSP- inrichting, procesbeschrijvingen, onderhoud, beheer, onafhankelijk advies en ondersteuning van veranderingstrajecten rondom het digitaal werken; personeelsdossiers en AVG-vraagstukken.


documentmanagement

DOCUMENTMANAGEMENT

Dienstverlening en expertise

Info Catcher advies

ADVIES

Aanpak en onderwerpen van adviestrajecten

Info Catcher consultancy

CONSULTANCY

Werkwijze bij consultancy opdrachten

Info Catcher digitalisering

DIGITALISERING

Specifieke expertise en bediende klanten

Missie

Info-Catcher wil met adviezen en diensten kennis en kunde aanbieden in de missie om (bedrijfs-)informatie voor u, uw organisatie en gebruiker goed toegankelijk te maken. Documentaire dienstverlening is immers een breed werkveld met veel expertises en daar wil u soms deskundig bij ondersteund worden. Digitaal werken is informatieoverdracht en informatieontsluiting tussen aanbieder en vraagzoeker. Dit kan zijn in een groot en complex verband, maar ook voor kleinere specifieke vraagstukken, is het de ambitie van Info-Catcher u terzijde te staan in de oplossing en dit op een professionele, vakbekwame, realistische en resultaatgerichte wijze.

Waarom u kiest voor Info-Catcher

Onafhankelijk advies

Kennis, kunde en continuïteit

Effectief bij veranderingen

Uitgebreid netwerk

Jarenlange ervaring

Visie

Informatieoverdracht vindt plaats in applicaties, in infrastructuur, in keteninformatisering, maar bovenal tussen mensen die in informatieketens en onderling bij de “adoptie van tooling” goed begeleid zijn. Dit kan op velerlei wijze zijn: workshops over ordeningsstructuren, procesbeschrijvingen, werkwijzebeschrijvingen, meetings voor gerichte doelgroepen om tot een comfortabele manier te leren omgaan met digitaal werken. Het gaat om kennis delen tussen mensen, die hiertoe een gelegitimeerde vraag hebben. Bij de “need-to-know” worden de privacyaspecten niet over het hoofd gezien. Info-Catcher denkt me u mee om continue aan de bedrijfsoptimalisatie van de documentaire informatievoorziening een verbeterslag te maken.