Info-Catcher consultancy

Gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van de
documentaire informatievoorziening

Hoe werken we

Het implementeren van veranderingen begint met het bepalen van de implementatiestrategie en het maken van een ontwerp van de nieuwe situatie. De verandering moet zorgvuldig ingepast worden in de organisatie, de processen en systemen. Samen met de medewerkers gaan we aan de slag en tijdens het hele proces stimuleren we mensen een actieve bijdrage te leveren aan het project. Dat is essentieel, want de grootste kennis en ervaring zit in de eigen organisatie. Draagvlak en betrokkenheid groeien door heldere communicatie vanaf het begin.


Idee en realisatie

Altijd weten ‘hoe het zit’, minder zoektijd, kortere doorlooptijden, altijd in staat tot het afleggen van verantwoording en een professionelere werkwijze. Dat zijn enkele van de voordelen die gedegen document management een organisatie biedt. Een effectief kenniscentrum, een goed functionerend intranet en een archieffunctie die geïntegreerd is in het bedrijfsproces leveren veel op. Kostenbesparing, werkgemak en overzicht in de organisatie. Bovendien hebben mensen de handen meer vrij voor hun feitelijke werkzaamheden. Dat maakt het mogelijk bedrijfsbreed op een hoger professioneel niveau te werken. Een effectieve informatievoorziening is niet alleen een noodzakelijk iets: het is een katalysator voor verdere professionalisering.Effectieve oplossingen

Info-Catcher adviseert en ondersteunt bedrijven bij organisatieverbetering en informatisering op het gebied van documentaire informatievoorziening. Info-Catcher brengt meerdere vakgebieden bij elkaar: kennis en vaardigheden op het gebied van: ICT, archief, kenniscentra, bedrijfsvoering en de inrichting van processen. Deze combinatie maakt een effectieve en geïntegreerde oplossing mogelijk. Info-Catcher richt zich op meerdere terreinen binnen het vakgebied, zoals:

 • kennismanagement
 • document management
 • inrichting van de archieffunctie in een digitale omgeving
 • digitalisering van bedrijfsprocessen


Consultancy

Wij combineren kennis van het vakgebied DIV met bedrijfskundige en ICT kennis en principes. Het reguleren van proces- en documentenstromen vereist namelijk meer dan een ruime kennis van de DIV. Info-Catcher is inzetbaar voor uiteenlopende adviezen, zoals ten aanzien van de opzet van de DIV in een organisatie, de procedures, informatiesystemen en werkmethoden, personeelsbezetting, enzovoorts.


Rollen

Info-Catcher wil uw partner zijn voor strategievorming en uitvoering. Samen met u gaan we de uitdaging aan innovatieve ideeën naar de praktijk te vertalen en werkend te krijgen. Diverse rollen zijn daarbij mogelijk, zoals:

 • sparringpartner
 • projectleider
 • inhoudelijk adviseur
 • business consultant


Expertise

 • Ondersteuning van digitaliserings trajecten en interimmanagement bij DIV-afdelingen.
 • Advies over de opzet en uitvoering van digitaliseringprojecten en de optimalisatie van het Digitale Informatie Systemen (DIS).
 • Het selecteren en implementeren van Document Management Systemen (DMS), Content Management Systemen (CMS), Record Management Applicaties (RMA) en kennissystemen.
 • Organiseren en verzorgen van workshops en trainingen ten aanzien van alle aspecten van het informatiebeheer in organisaties.

  Onderzoek en uitvoering
 • Uitvoeren van institutionele onderzoeken: vervaardigen van een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) en bijbehorend Basisselectiedocument (BSD).
 • Opstellen van een Documentair Structuurplan (DSP).Ontwerpen ordeningsplannen en ontsluitingsmethodieken. Het (her)ordenen- en (her)structureren van informatiebestanden.
 • Interim-functievervulling op het gebied van het informatiebeheer.
 • Schonen, selecteren en vernietigen van informatiebestanden. Saneren van (semi)statische bestanden. Herstructureren van (bestuurs-)archieven.
 • Het scannen en indexeren/registreren van gegevensbestanden en het wegwerken van achterstanden bij dossiervorming.
 • Het (beschrijvend) inventariseren van (semi-)statische archieven.
 • Opzetten van een kenniscentrum.
 • Bewaken van de kwaliteit van informatiebestanden. Uitvoeren van quick-scans e.d.
 • Begeleiden en stimuleren bij dagelijkse werkzaamheden (coaching).
 • Begeleiden sollicitatieprocedures van documentair informatiepersoneel.
 • Interim-management en vervangen van personeel op tijdelijke basis.
 • Advies en ondersteuning bij het opzetten of optimaliseren van uw ECM-portaalindeling en DMS-koppeling.